eDokumentation skifter CVR nummer

eDokumentation skifter CVR nummer

Aarhus d. 27/4-2021

 

Pr. 1/6-2021 overgår eDokumentation til nyt CVR nummer.

Selskabets juridiske oplysninger er som følge af denne ændring derfor fremadrettet:

eDokumentation ApS
Valhalvej 4
8230 Åbyhøj
CVR: 42276359

Som følge af denne ændring vil din eksisterende samarbejdsaftale vedr. eDokumentation, herunder alle rettigheder, data, aftaledokumenter og vilkår omkring eDokumentation overgå fra We Serve You ApS til eDokumentation ApS.
Dette gælder ligeså alle forpligtelser som den nuværende aftale foreskriver overfor We Serve You ApS, herunder men ikke udelukket til: abonnementer, bindingsperioder, udeståender faktura, tilgodehavende mm. der må være mellem nuværende ejer og We Serve You ApS.

Ønsker du grundet disse opdaterede aftalevilkår, at opsige dit aftaleforhold kan dette gøres via dit eksisterende login i eDokumentation under menupunktet ”Abonnementer”.

Såfremt du ikke opsiger den eksisterende aftale, accepterer du jævnfør denne skrivelse, at være gjort bekendt med overdragelse af rettigheder, data og øvrige aftaledokumenter til eDokumentation ApS.

Efter d. 1/6-2021 betragtes aftalen som værende overdraget til eDokumentation ApS.